Vanliga frågor

Allmän information

Laddaren är avsedd för elfordon på den europeiska marknaden och levereras med den standardiserade AC-kontakten för den europeiska marknaden (typ 2).
Med våra serviceerbjudanden för laddbox vänder vi oss framför allt till egnahemsägare och hyresgäster med egen parkeringsplats som är intresserade av innovativa mobilitetslösningar. 
Elli Charger är vår laddare för hemmabruk som finns i tre olika versioner. Dessa är ID.Charger (utan konnektivitet), ID.Charger Connect och ID.Charger Pro.

Laddarna skiljer sig i huvudsak med avseende på följande:
 • Kapaciteten att ansluta till internet och därigenom fjärråtkomst via appen
 • Kapaciteten att upprätta en internetanslutning via antingen Ethernet, wifi eller LTE
 • Kapaciteten att styra åtkomst till laddaren med hjälp av ett RFID-laddkort
 • Förekomsten av en MID-certifierad energimätare

Här är en översikt av laddarna:
ID.Charger (utan konnektivitet)
 • Basversion av laddare
 • Möjliggör enkel laddning (åtkomstkontroll ej möjlig)
 • Kan inte anslutas till internet, och drar inte nytta av mjukvaruuppdateringar
 • Har ingen energimätare installerad
ID.Charger Connect (valbar med LTE)
 • Ansluten till internet via wifi eller Ethernet
 • Har en LTE-modul installerad som inte är aktiverad (senare aktivering är möjlig i vissa länder mot en extra avgift)
 • Drar nytta av mjukvaruuppdateringar
 • Åtkomst kan styras via ett RFID-laddkort
 • Har ingen energimätare installerad
ID.Charger Pro (inkl. LTE)
 • Ansluten till internet via wifi, Ethernet eller LTE (permanent aktiverat i fabriken)
 • Drar nytta av mjukvaruuppdateringar
 • Åtkomst kan styras via ett RFID-laddkort
 • Har en MID-certifierad energimätare installerad för att kunna mäta laddningsmängd och fakturera arbetsgivaren vid behov.

I Sverige finns Wallbox-modellerna för närvarande i en 7,4 kW-variant (enfas) och en 11 kW-variant (trefas). Mer information om detta hittar du här.
Alla modeller har en fast installerad laddkabel. Här kan du välja mellan en 4,5 m eller 7,5 m lång kabel.
För mer information om laddarmodellerna ber vi dig kontakta din återförsäljare eller appens kundsupport.
I princip ja. I fråga om flerfamiljshus måste dock bostadsrättsföreningen inkluderas i ditt projekt för att avgöra om du får installera en wallbox. 
 
Dessutom är installationens genomförbarhet beroende av tillgång till elektrisk infrastruktur på din parkeringsplats. Vår installationspartner hjälper dig gärna att bedöma din situation professionellt i samband med en home check. 
För närvarande är laddaren i huvudsak riktad mot slutkunder. I syfte att bättre kunna tillgodose behoven även hos våra affärskunder i framtiden, arbetar vi på en lösning som är förenlig med den s.k. kalibreringslagen.
Vi erbjuder våra kunder länken mellan mobilitet och elektricitet – och hjälper dig på så sätt att bestämma dig för en elbil och därmed för en mer hållbar mobilitet.  
 
Med vår service för Wallbox kompletterar vi utbudet från Volkswagen Group:  
 
Volkswagen Group erbjuder elbilar till attraktiva priser med allt större räckvidd – Elli möjliggör bekväm och hållbar laddning hemma. 
Det beror på olika faktorer. Om du äger en bostad med egen elmätare, garage eller parkeringsplats, så uppfyller du de viktigaste kraven. Men även om du är hyresgäst och har en egen parkeringsplats är en installation i princip möjlig. För att utreda detta är det bäst att du kontaktar din hyresvärd. 
Alla elfordon som är utrustade med en laddkoppling av Typ 2 kan laddas via våra laddare varianter. Denna kopplingstyp är den europeiska standarden för växelströmsladdning, vilket innebär att alla wallboxvarianter som regel är kompatibla med alla europeiska elfordon.

Installation

Vi rekommenderar dig att vara på plats under installationen för att få den nödvändiga introduktionen till wallboxen och för att möjliggöra en fullständig konfiguration av modeller med internetanslutning. När installationen är avslutad kommer du att ombes att skriva på en idrifttagningsrapport. 
Vår servicepartner eller den elektriker du litar på kan ge dig en bindande uppskattning om huruvida du uppfyller kriterierna efter en home check. Obs! Home check är en del av installationspaketet och erbjuds endast vid beställning med installation genom vår installationspartner.   
Vi rekommenderar att du studerar platsen i förväg för att se hur många wallboxar du kan installera på en enskild plats. För att göra detta, kontakta en tillförlitlig elektriker och förse dem med en beskrivning av ditt byggprojekt.
Vi hjälper mer än gärna till. Vårt installationsutbud erbjuder en professionell installationstjänst för privatpersoner. Om du vill installera flera wallboxar rekommenderar vi att börja med att endast beställa en wallbox från installationstjänsten. När vår installationspartner har hört av sig rekommenderar vi att du tydligt berättar hur många wallboxar du är intresserad av totalt. Genomförbarheten av ditt byggprojekt kan sedan bedömas som en del av en inspektion på plats. Därefter rekommenderar vi att du direkt beställer resterande wallboxar till din adress utan att boka en installation.
Hur lång tid installationsarbetena tar beror på förhållandena på installationsplatsen. Installatören ger dig en tidsangivelse som baseras på din home check. I genomsnitt borde du räkna med tre till fyra timmar för installation och idrifttagning av din wallbox. 
Med vår installationsservice erbjuder vi dig en professionell, allomfattande service: planering, installation och idrifttagning av din Wallbox genom en av våra certifierade installationspartner.  
 
Alternativt kan du låta den tjänsteleverantör du önskar installera din wallbox. 
 
Viktigt: Generellt åtgärdar vi självklart felfunktioner hos din wallbox utan kostnad – det gäller dock inte om felfunktionen har orsakats av en felaktig installation. Därför är du med vår professionella installationsservice på den säkra sidan. 
Alla våra laddarmodeller kan monteras på lämpliga väggar eller andra stationära ytor som uppfyller följande krav:
 • Ytan måste vara jämn.
 • Det måste vara möjligt att installera laddaren på ytan på så sätt att laddaren skyddas från yttre skador.
 • Det måste vara möjligt att installera laddaren på ytan på så sätt att inga andra föremål finns inom 300 mm från laddaren.
 • Ytan måste skyddas från extrem solstrålning.
 • Ytan måste ha en bärförmåga på minst 100 kg.
Din installatör hittar alla nödvändig information för installationen i användarmanualen samt på www.elli.eco/downloads.
Observera att du inte får installera laddaren på egen hand! Du bör ge en behörig person i uppdrag att utföra arbetet i enlighet med lokala bestämmelser.
Eftersom byggprojekt som involverar flera wallboxar är beroende av individuella egenskaper, kan vi tyvärr inte ge en generell rekommendation. Därför rekommenderar vi en analys på plats av en behörig elektriker.
Men generellt sett är det maximala antalet wallboxar på en enskild plats beroende av tillgänglig anslutningseffekt och tillstånd från leverantören (måste lämnas in av elektriker). Vår trefas-wallbox genererar 16 ampere/11 kW. I ett idealiskt fall uppgår anslutningseffekten till faktor n. Alternativt kan lösningar inklusive separat dynamisk belastningshantering med effektspolar eller DIP-switchar dynamiskt eller statiskt minska uteffekten för wallboxarna för att förhindra överbelastning. Laddningskapaciteten för din wallbox reduceras enligt inställningen.
Våra laddarmodeller kan monteras på lämpliga väggar eller andra stationära väggar som uppfyller vissa krav. Dessa ytor inkluderar även pelare/stativ.
Följaktligen kan du vanligtvis installera laddaren på en pelare/stativ om minimikraven är uppfyllda. Vi tillhandahåller dock för närvarande inte motsvarande tillbehör. Be din installationspartner om råd i detta avseende.

Konfigurering och parning

Om du laddade ner fel laddningsapp och anslöt din wallbox till den förklarar vi steg för steg hur du kan ta bort din wallbox från den laddningsappen:
1. Öppna din laddningsapp.
2. Gå till wallbox-området.
3. Navigera till inställningarna för din wallbox.
4. Klicka på ”Koppla bort laddstation”.
5. Bekräfta genom att klicka på ”Koppla från” att du verkligen vill ta bort din Wallbox från laddningsappen.
6. Ladda ner rätt laddningsapp från din Apple eller Google Playstore.
Viktigt: Tyvärr kan alla tidigare laddningsprocesser med wallboxen inte längre ses och kan inte överföras till det nya kontot.
Configuration Manager är ett lokalt konfigurationsgränssnitt vars primära syfte är att ansluta Wallbox till internet och därigenom upprätta en anslutning till Elli Backend. 
Genom Configuration Manager kan dessutom flera lokala inställningar göras. 

Configuration Manager är inte avsedd för att ge insyn i användningen eller laddningshanteringen av en Wallbox. De här funktionerna, t.ex. åtkomstkontrollen för simkort eller insyn i laddningshistoriken, hittar du i laddningsappen.

Configuration Manager är både avsedd för användaren när en Wallbox installeras för första gången och för kvalificerade elektriker som utför underhåll och felanalys.
Efter idrifttagandet har du åtkomst till Configuration Manager på flera olika sätt:
 • Anslutning via din lokala WLAN-hotspot på Wallbox
 • med den lokala IP-adressenac
 • med DNS från Wallbox (värdnamn)

Denna WLAN-hotspot på Wallbox aktiveras alltid vid omstart. Det innebär att strömförsörjningen slås på igen.  
För att komma åt Configuration Manager via det lokala nätverket måste den redan vara integrerad i hemnätverket. Därför är åtkomst inte möjlig förrän en första konfiguration har skett med WLAN-hotspot. 

Obs! Om en säkerhetsfråga visas när du anger IP-adressen för konfigurationssidan ska du kontrollera att du har angett rätt IP-adress. Om den är korrekt kan du bekräfta säkerhetsfrågan och får därefter ange lösenordet. 
Genom att använda appen kan du, förutom att godkänna uppdateringar, bland annat se din nedladdningshistorik, hantera dina simkort och enkelt hitta offentliga laddningsstationer i ditt område.

Apparnas funktioner utökas ständigt för att kunna erbjuda dig bästa möjliga nedladdningsupplevelse. Missa inte dessa funktioner.
Om du har köpt någon av våra internetbaserade modeller rekommenderar vi att du upprättar en internetanslutning av din Wallbox via vår Configuration Manager med Elli Backend.

Den här anslutningen ger dig vissa fördelar:
 • Felindikationer kan bekvämt åtgärdas på distans
 • Din Wallbox är alltid uppdaterad med programvara av den senaste versionen och du får automatiskt nya funktioner
 • via en inkopplad laddningsapp kan du administrera åtkomsträttigheter, visa laddningshistorik och fjärrstyra din Wallbox på ett bekvämt sätt.
Vår konfigurationsguide innehåller en detaljerad anvisning steg-för-steg. Du kan också skaffa en tredelad videoguide från webbshopen. Där kan du se hur du ansluter din wallbox online, kopplar den till Volkswagen-appen och ställer in åtkomstskydd med ett RFID-kort.

Videoguiden finns här.
 

Konfiguration – så går du tillväga

Obs! Konfiguration av wallbox kan enbart ske när den vänstra LED-lampan (wallbox-LED) lyser med fast blått sken. I annat fall brukar det fungera att stänga av och slå på den igen via ditt kopplingsskåp. 

Inför konfigurationen behöver du din konfigurationsdekal. Håll den redo när du sätter igång.
config_sticker_view.png  
 • Viktigt: Under konfigurationen ska du befinna dig alldeles i närheten av din wallbox.
 • Anslut först din smartphone, din bärbara dator eller surfplatta till wallboxens WLAN-hotspot. 
 • Gå till ”WLAN-sökning” och välj nätverket för din wallbox. 
 • Nätverksnamnet (SSID) och åtkomstlösenordet framgår av konfigurationsdekalen i ditt wallbox-paket. 
 • Ange nu lösenordet för Wifi-hotspot och klicka på ”Anslut”.
 • Öppna sedan wallboxens konfigurationssida genom att ange adressen i webbläsaren på din smartphone.
  • Motsvarande IP-adress finns också på konfigurationsdekalen.
 • Anslut konfigurationssidan till wallboxen genom att ange lösenordet till konfigurationssidan, ”Configuration Page Password”.
 • Du kan ange den manuellt eller skanna QR-koden på konfigurationsdekalen om du använder din smartphone.
 • Du befinner dig nu i konfigurationsmenyn och kan konfigurera din wallbox för appstyrningen.
IP-adressen för konfigurationen hittar du på klistermärket som bifogats i förpackningen. Den behövs för att kunna konfigurera din Wallbox.  
 
 • Ange adressen ”192.168.123.4” i webbläsaren på din enhet (mobiltelefon, surfplatta ...) och acceptera en osäker anslutning.
 • Sedan loggar du in med ditt ”Configuration Page Password”.
 • Du kommer då till konfigurationsmenyn.
 • Här kan du definiera önskad internetanslutning för din Wallbox och därmed aktivera den för Elli Backend. 
Utöver den här beskrivningen hittar du en videoguide i tre delar om ”konfiguration” i webbshoppen . Där kan du se hur du ansluter din wallbox online, kopplar den till Volkswagen-appen och ställer in åtkomstskydd med ett RFID-kort.

Videoguiden finns här.
 • Välj WiFi i Configuration Manager under menypunkten ”Anslutningar”.
 • Sök efter nätverken och välj ditt eget när signalstyrkan är tillräcklig.
 • Nu kan du ange lösenordet till WLAN.
Utöver den här beskrivningen hittar du en videoguide i tre delar om ”konfiguration” i webbshoppen . Där kan du se hur du ansluter din wallbox online, kopplar den till Volkswagen-appen och ställer in åtkomstskydd med ett RFID-kort.

Videoguiden finns här.

Laddning och drift

Två laddkort medföljer din wallbox, under förutsättning att den har stöd för RFID.
 
Du kan aktivera dem i den matchande appen och använda dem för din wallbox. Observera att laddkortmärket också måste matcha appen (t.ex. ett Volkswagen We Charge-kort i Volkswagen-appen).

Tyvärr kan du inte använda laddkort från tredje part.
Självklart! Du kan hantera våra internet-aktiverade modeller med hjälp av en app för iOS eller Android.
 
Eftersom våra laddare är tillgängliga för olika märken inom Volkswagen Group bör du se till att du laddar ner rätt app.
Om du använder ID.Charger bör du ladda ner Volkswagen App.
När du använder appen kan du t.ex. se din laddningshistorik, hantera laddningskorten (RFID) och enkelt hitta allmänna laddningsstationer i närheten. Appen är också viktig för att hålla din wallbox uppdaterad.

Appens funktioner utökas kontinuerligt för att ge dig bästa möjliga laddupplevelse.
Pro-modellen är utrustad med en MID-certifierad energimätare, vilket gör det möjligt att ta betalt för varje kund separat.

Aktivera privat läge.

När du aktiverat privat läge på din Wallbox kan bara de personer som är behöriga använda din laddstation. För att göra detta gå din väggbox-inställningar i appen och välj "Privat läge".

Om du har aktiverat privat läge finns följande val tillgängliga för laddning.


Laddkort (RFID)

Du kan starta en individuell laddning med hjälp av det medföljande laddkortet. För att göra detta måste du först koppla ihop laddningskortet med din Wallbox.


Fjärrstart

Snart kan du manuellt starta en individuell laddning via appen i din smartphone. Detta är särskilt praktiskt om en gäst vill ladda sin bil. För vissa modeller är denna funktion under utveckling men så fort den är tillgänglig kommer den att aktiveras via en mjukvaruuppdatering.
RFID-autentisering är en funktion hos de wallboxar som är internet-aktiverade, och som gör det möjligt för dig att själv välja vilka som kan använda din wallbox.
 
Du aktivera och/eller inaktivera denna funktion med hjälp av appen. Om denna funktion inaktiveras går det endast att ladda via ett RFID-kort. RFID-laddkortet ser ut som ett vanligt kreditkort och fungerar som "nyckel". Laddningsprocessen kan endast påbörjas med ett RFID-laddkort som godkänts i appen.
 
Observera att du behöver en internetanslutning för den initiala konfigurationen av RFID-laddkortet.

Uppdatering av programvara

Du kan se det genom att den första lysdioden till vänster om din wallbox ändrar sitt ljus eller blinkmönster medan alla andra lysdioder är släckta.
 1. Din wallbox lyser med fast gult sken så snart filen laddas ner.
 2. Den kommer sedan kort lysa gult.
 3. Din wallbox startar sedan om. Under den processen blinkar lysdioden till vänster blått.
 4. Efter omstart blinkar lysdioden till vänster grönt.
 5. Lysdioden lyser sedan med fast grönt sken (normalläge) så snart uppdateringen installerats.

Viktigt: Koppla inte bort din wallbox från strömförsörjningen eller internet medan uppdateringen installeras. Detta är absolut nödvändigt för att installera uppdateringen och förhindra eventuella wallbox-fel.
Om du har en wallbox med internetmöjlighet kan du hitta den aktuella wallbox-programvaruversionen i din laddningsapp i wallbox-inställningarna i "Ladda hemma".
Om du tidigare hade avvisat en uppdatering och ändå bestämmer dig för att installera den vid ett senare tillfälle, kan du aktivera uppdateringen när som helst i Wallbox-inställningarna i din laddningsapp i avsnittet "Laddning hemma".
Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra produkter och erbjuda dig nya funktioner.

Så snart en programvaruuppdatering finns tillgänglig och du har länkat din wallbox med internetuppkoppling till en laddningsapp kommer du att meddelas i din app och direkt kunna starta uppdateringen därifrån.

Av den anledningen rekommenderar vi att du regelbundet öppnar appen för att kontrollera om en aktuell programvaruuppdatering finns tillgänglig.
Det säger sig självt att det står dig fritt att avvisa uppdateringen. Detta kan dock försämra säkerheten och funktionaliteten hos din Wallbox. Du kommer då potentiellt inte heller att kunna använda nya funktioner eller funktionaliteter kan vara begränsade.

Mycket viktigt: Om du misslyckas med att installera uppdateringen inom den föreskriva 14-dagarsperioden kommer Elli därefter inte att ansvara för eventuella produktfel som orsakats av bristande uppdateringar.
När en ny uppdatering finns kan du starta installationen själv närsomhelst i wallbox-inställningarna i din laddnings-app i avsnittet "Laddning hemma".

Observera: Om du misslyckas med att installera uppdateringen inom den föreskrivna 14-dagarsperioden, kommer Elli därefter inte att ansvara för eventuella produktfel som orsakas av bristande uppdateringar.
Det finns ingen anledning att oroa sig. Om uppdateringen inte kan installeras vid första försöket, t.ex. på grund av en instabil internetanslutning försöker vi installera uppdateringen 9 gånger med ett intervall av 27 timmar varje gång.

Koppla inte ur din wallbox från strömförsörjningen och internet förrän uppdateringen har slutförts.
För detta ändamål bör du först kontrollera din internetanslutning och försöka optimera den, om det är möjligt.

Parallellt kommer vi att kontrollera wallboxar med internetkapacitet som har problem med att installera uppdateringen i våra IT-system och kommer att möjliggöra möjligheten att växla mellan LTE, WiFi och Lan på berörda wallboxar. Om din wallbox är påverkad ber vi dig att även byta till ett stabilare alternativ.

Är du osäker på hur du byter mellan LTE, WiFi och Lan? Vi hjälper dig gärna med det. Se våra instruktioner.

Tveka inte att kontakta oss via e-post eller ring oss om du har fler frågor eller behöver support.
Om din Wallbox inte har varit online tidigare har den mjukvaruversionen som var tillgänglig vid leveranstillfället.

Så fort du har installerat din Wallbox och ställt den online kommer den automatiskt att uppdatera sig till version v.3.7.12;v.3.25.2. Efterföljande uppdateringar kan endast installeras i en av våra laddningsappar med ditt aktiva samtycke.

Sök i laddningsappen i Wallbox-området när du tagit din Wallbox i drift. Här kan du se aktuell status och kommer även att informeras så snart en ny uppdatering finns tillgänglig.

Viktigt: För att du ska kunna använda den senaste mjukvaran på din wallbox, och kunna utnyttja alla funktioner, måste din wallbox vara påslagen, ansluten till internet och ditt samtycke måste vara ges i en av våra laddningsappar.
Om din wallbox inte har varit online tidigare har den mjukvaruversionen som var tillgänglig vid leveranstillfället.

Så fort du ställer din wallbox online uppdateras den automatiskt till version v.3.7.12;v.3.25.2. Efterföljande uppdateringar kan endast installeras i en av våra laddningsappar med ditt aktiva samtycke.

Sök i laddningsappen i wallbox-området när du tagit din Wallbox i drift. Här kan du se aktuell status och kommer även att informeras så snart en ny uppdatering finns tillgänglig.

Viktigt: För att du ska kunna använda den senaste mjukvaran på din wallbox, och kunna utnyttja alla funktioner, måste din wallbox vara påslagen, ansluten till internet och ditt samtycke måste vara ges i en av våra laddningsappar.
Så snart en ny uppdatering finns tillgänglig informerar vi dig om det i våra laddningsappar.

Det finns en steg-för-steg förklaring hur du kan starta en uppdatering för att säkerställa att din wallbox fortfarande är uppdaterad vad gäller säkerhet och prestanda. Vi rekommenderar därför att du använder våra laddningsappar.
Detta är ett gott tecken. Wallbox är ansluten till internet och när den blå lampan blinkar spelas den senaste programvaruuppdateringen upp på Wallbox. Din Wallbox har nu den senaste versionen. När uppdateringen är genomförd lyser LED-lampan med fast blått sken.

Nu kan du koppla ihop din Wallbox med motsvarande app på din smartphone och sköta kontrollen därifrån.
 
Ändringsloggen för vår programvaruuppdatering på denna webbplats och FAQ ger detaljerad information om innehållet i våra programvaruuppdateringar samt frågor och svar i ämnet. Självklart hjälper vår kundtjänst också dig gärna med personliga råd. Skriv till oss eller ring.
För det första är det bra att du redan har din wallbox ansluten till internet. Detta är ett viktigt krav.

För att initiera nya programuppdateringar behöver vi ditt godkännande. Du kan bara ge oss detta i en av våra laddningsappar.

Home Energy Management System

Om du beställer en installation, innehåller installationspaketet för alla versioner en lösning för dynamisk lasthantering. Dynamisk lasthantering är en funktion som övervakar husets totala belastning och tillåter laddning om hushållets energiförbrukning ger tillräckligt med energi för att ladda fordonet.
Det standardiserade språket EEBus för apparater möjliggör ett enkelt och direkt datautbyte mellan dina husapparater. Därmed kan du t.ex. styra dina dagliga flöden av el på ett smart sätt och spara kostnader.

Detta kräver EEBus-kommunikation, vilket är tillgängligt i våra internetkompatibla wallboxar. Om den senaste versionen av programvaran är installerad i din wallbox kan du hantera dagliga effektflöden.
Ett Home Energy Management System är ett system för att planera och styra energiflöden i privata hushåll. Syftet med systemet är, utöver att spara resurser och skydda klimatet, att sänka elkostnaderna till ett minimum och samtidigt trygga användarnas energibehov – eller att fördela egenproducerad solel på bästa sätt i huset. 

Dessutom ser systemet till att elinstallationen hemma hos dig inte överbelastas vid användning av flexibelt reglerbar elektrisk utrustning. 
Den perfekta situationen när det gäller hållbarhet: Solen skiner och du vill direkt använda den hållbart producerade kraften i din bil eller inser att du laddar med överkraft?

Våra internetkompatibla wallboxar har EEBus-kommunikation, vilket möjliggör koordination mellan laddstationen och solcellsanläggningen.

EEBus är en IP-baserad kommunikationsstandard som används av många övervakningssystem för energianvändning i hemmet (HEMS) för att hantera energiinstallationer. Optimerad laddning är nu möjlig tack vare en ny programvaruuppdatering (v.3.8.12;v.39.1) Detta innebär att din wallbox kan kopplas till solcellsanläggningen via ett EEBus-aktiverat HEMS. 

Ytterligare villkor för kompatibilitet med ett solcellssystem
 • Ditt solcellssystem stödjer kommunikation via EEBus
 • Du har redan ett HEMS (eventuellt redan integrerat i din solcellskontroll; bäst att fråga din elektriker om detta)
 • Du har en internetaktiverad wallbox
 • Wallboxen har programvaruversionen v3.8.12;v3.29 eller högre
 • Den elektriska infrastrukturen i ditt hus är utformad i enlighet med detta. Det är bäst att fråga din elektriker
Alla våra wallbox-varianter kan som tillval utrustas med dynamisk belastningshantering*.

Dynamisk belastningshantering är en funktion som hanterar wallboxens laddningseffekt i enlighet med effekten som för tillfället är tillgänglig på plats.
 
Detta innebär att om resten av byggnaden kräver mycket ström anpassas laddningseffekten från wallboxen dynamiskt och ditt fordon laddas med den återstående tillgängliga effekten. När strömförbrukningen inom byggnaden minskar igen, ökar laddningseffekten från wallboxen igen. Denna typ av "skydd" övervakar följaktligen kontinuerligt belastningen och anpassar laddningseffekten därefter.
 
*Ytterligare effektmätningsspolar måste installeras och kablar måste dras för att tillhandahålla denna funktion.

Felsökning - Allmänt

Sök efter en hjälpfull information

Majoriteten av potentiella fel har redan rapporterats och vi känner till dem. Därför har vi satt ihop en lång lista med artiklar som kan hjälpa dig vid felsökning. Sök bara efter några nyckelord i sökfunktionen eller gå till "Felsökning". Där hittar du också förklaringar till de olika LED-indikationerna.


Kontakta kundtjänst

Du kan också kontakta vår kundtjänst. Du kan nå oss via vår telefonjour eller vår e-postadress. Vi kommer att ta hand om ditt problem direkt. Med modeller som är Internet-aktiverade kan många fel lösas på ett bekvämt sätt via fjärråtkomst. I annat fall skickar vi en installatör till dig så snart som möjligt.

Viktigt: Vi reparerar naturligtvis fel utan kostnad. Detta gäller dock under förutsättning att felet inte är ditt eget. För att du ska vara optimalt skyddad rekommenderar vi vår professionella installationstjänst.

Din bil kontrollerar laddningshastigheten

I allmänhet kan det finnas många olika anledningar till varför laddningshastigheten är långsammare än vad du förväntade dig. Det är minst troligt att det är wallbox som är anledningen till problemet eftersom hastigheten är aktivt kontrollerad av bilen. Wallbox kommunicerar endast den tillgängliga hastigheten till bilen.

Kontrollera därför om du har gjort några inställningar på bilen som begränsar kraften på laddaren. Vanlig anledningar till en lägre laddningshastighet är:
 • Din bil optimerade laddningssessionen för att öka batteriets livslängd. Du kan välja att justera inställningarna här.
 • På grund av nuvarande omvandlingsprocesser i din bil uppstår märkbara förluster. Som regel är detta normalt och det finns ingen anledning till oro.


Wallbox och bilen måste vara kompatibla.

Se till att din bil stöder antalet faser, strömstyrka och maximal laddningshastighet. Om du till exempel använder en trefas wallbox (med max. 11 kW) men din bil endast stöder enfas, kommer endast en fas att ledas till bilens batteri.
Observera även lämplig ampere: Trefasladdaren laddas med maximalt 16 A per fas. Enfasladdaren laddas med maximalt 32 A. Om du nu ansluter en trefasladdare till din bil som stöder 32 A men bara laddas med en enda fas, förbrukar väggboxen bara ström från en fas vid 16 A, vilket bara är hälften av den mängd som bilen faktiskt kan hantera. I det här fallet rekommenderar vi att du byter till en enfas laddare, eftersom den stöder 32 A med enfas. (Observera att vissa modeller kanske inte är tillgängliga i ditt land. I det här fallet är det bäst att erhålla information från internet eller din återförsäljare.)
Om din bil generellt bara stöder en lägre laddningshastighet (kW) än din wallbox kan tillhandahålla kommer laddningen inte att gå snabbare.


Sista misstanken: Inställningarna på din laddstation

I ovanliga fall kan inställningarna gjorda av din elektriker orsaka en lägre laddningshastighet. För detta ändamål kontakta din elektriker och försök hitta möjliga orsaker. Dessa är dina alternativ:
 • Reducerade din elektriker den maximala hastigheten för att till exempel förhindra överbelastning på din hushållsanslutning eller för att följa lagstadgade bestämmelser?
 • Installerade din elektriker och konfigurerade så kallade CT-spolar för att möjliggöra dynamisk belastningsstyrning och förhindra överbelastning av din hushållsanslutning?
 • Gjorde din elektriker allmänna inställningar wallbox kretskort (särskilt så kallade DIP-brytare?).

Be din elektriker kontrollera detta och helst ta foton av kretskortskonfigurationen (särskilt DIP-brytarna). Om du skulle behöva ytterligare hjälp, kontakta din återförsäljare eller kundtjänst.

Observera att i en del länder gäller ökade tekniska krav för dynamisk belastningsstyrning. Be din elektriker om information.
 

Köp- och betalningsmetoder

För närvarande erbjuder vi dig följande betalningsalternativ:
 • Visa
 • MasterCard
 • Sofort
 • Apple Pay
 • Google Pay
 • PayPal
 • DinersClub
 • Discover

Beroende på leveransland kan vi erbjuda de vanligt förekommande betalningsmetoderna.
Som exempel kan våra svenska kunder använda Trustly som betalningsmetod.
Naturligtvis, vi hjälper dig om du får problem med din wallbox. Om problem skulle uppstå bör du kontakta oss omedelbart. Du kan nå oss via vår direktlinje eller vår e-postadress. Vi kommer att ta hand om ditt ärende på en gång.

När det gäller internet-aktiverade modeller kan många fel åtgärdas enkelt via fjärråtkomst. Om du har beställt vårt installationspaket skickar vi en installatör till dig så fort som möjligt.
Betalning av köpeskillingen ska ske omedelbart efter att avtalet ingåtts eller när varorna skickas. Så snart du får en leveransbekräftelse från oss kommer motsvarande belopp att debiteras från ditt angivna konto.
"Reserverat" innebär att beloppet ännu inte har dragits från ditt kreditkort utan att transaktionen enbart har ”reserverats” av din bank/ditt kreditkortsföretag (t.ex. Visa eller MasterCard).
 
Så snart du har fått en bekreftelse fra Elli, trekkes beløpet. Dette kan ta noen dager, avhengig av hvilken bank som har utstedt kortet. I mellomtiden vises beløpet som "reservert" hos deg.
 
Även om beställningen blir annullerad kan beloppet komma att visas som "reserverat". Det beror på var köpet avbröts. Detta belopp kommer givetvis inte att debiteras.
Du kan få mer information om detta på vår webbplats eller hos din bilhandlare. Där hittar du all information du behöver om laddning hemma och mer information om hur du beställer din wallbox.

Du kan enkelt beställa våra modeller via vår webbshop. Mycket nöje med din wallbox!
Så fort du har slutfört din beställning i webbutiken får du en beställningsbekräftelse av oss. 

Därefter kontrolleras din beställning och du får omedelbart din orderbekräftelse inkl. våra affärsvillkor och information om ångerrätt skickad per e-post.  
 
Fakturan får du ca 10-14 dagar efter leverans eller efter installation genom vår installationspartner. 
Om din betalningsmetod blir avvisad flera gånger ska du kontrollera dina angivna uppgifter igen. Alternativt kan du välja en annan betalningsmetod.

Du bör dock alltid ange namnet på den betalningsmetod som redan har registrerats i beställningen. Det hjälper oss att verifiera dina uppgifter och påskyndar processen.

Frakt

I samband med leverans av en wallbox får varje kund en spårningslänk av motsvarande paketservice. Använd denna länk för att se din orderstatus när som helst.

Kontakta vår kundtjänst om du inte har fått någon spårningslänk efter ett tag eller om spårningslänken visar att leverans inte är möjlig.
Vår wallboxar levereras av våra fraktpartner DHL eller UPS.
Beroende på om du beställde din wallbox med eller utan installationstjänst sker leveransen till olika mottagare och vid olika tidpunkter:
Om du beställde wallboxen utan installationstjänst levereras den till den angivna adressen.
Om du beställde wallboxen med installationstjänst kommer den att levereras till installatörens adress efter avklarad hemkontroll. Så fort installatören har tagit emot wallboxen kommer du att bli kontaktad för att boka tid för installationen. Installatören kommer att ta med wallboxen till det inbokade tillfället för installation.
Vi informerar om aktuella leveranstider direkt vid modellkonfigurationen i början av köpprocessen. Aktuella leveranstider vid leveranstillfället anges där.

Returnering och återkallelse

Ja, du har 14 dagars ångerrätt från den dag då din Wallbox levererades. 
Om du berörs av ett garantiärende eller om du vill ångra din beställning ber vi dig skicka in ditt anspråk via vårt kontaktformulär.

Så fort vi har verifierat det skickar vi en returfraktsedel till dig via e-post. Använd denna fraktsedel för att ordna med hämtning eller lämna in paketet hos din närmaste paketservice.
Vi ber dig att meddela oss om ditt beslut så snart som möjligt, så att det finns möjlighet att avboka din beställning före leverans eller installation. Detta skulle minska kostnaderna för alla som är involverade.
 
Det snabbaste och enklaste sättet att avbeställa är att använda vårt kontaktformulär. När du har öppnat formuläret väljer du ämnet "Cancellation/Withdrawal" (avbeställning/uppsägning). Vi kommer då att skicka en avbeställningslänk (giltig i 24 timmar) till dig via e-post. Vi återbetalar inköpspriset när du har bekräftat avbeställningen.

Observera: Vid uppsägning skickar vi en returetikett till dig, och inköpspriset återbetalas när vi har tagit emot din retur.
Nej, självklart kommer vi att stå för alla uppkomna kostnader i samband med returen.

Hittade du inte de svar du behöver?